Od Atén po brexit… – 4.časť

Vznik novej entity Maastrichtská zmluva vytvorila novú entitu - Európsku úniu s trojpilierovou štruktúrou: komunitárny pilier (korešpondujúci s troma zmluvami vytvárajúcimi Spoločenstvá), pilier spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a napokon pilier spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Amsterdamská zmluva presunula pod komunitný pilier časť aktivít, ktoré patrili do tretieho piliera, ktorý tak…

Od Atén po brexit… – 3. časť

Myšlienka Ústavy EÚ Rozširovaním EÚ a nárastom jej vplyvu i pôsobnosti vo všetkých politických, ekonomických aj spoločenských sférach sa pri viacerých rozporných prípadoch ukázalo, že Únia by potrebovala svoju vlastnú základnú zákonnú nadstavbu, ktorá by koordinovala nielen zákony jednotlivých štátov, ale aj zákonodarné snahy samotnej Únie. Vznikla myšlienka vytvorenia Ústavy EÚ, čo…

Od Atén po brexit… – 2. časť

Dejiny štátnosti na našom kontinente sa úzko viažu na históriu vzniku a vývoja ústavných zákonov. Od prvotnej antickej demokracie v aténskom mestskom štáte prešla dlhá doba a snaha o jasné deklarovanie spoločenských noriem na základe rovnosti a spolupráce stále nie je ukončená. Dnešní Európania by však mali vedieť, že ide o neustály vývinový proces, ktorý…

Od Atén po brexit… – 1. časť

Čo sa môže stať, ak nebodaj byrokrati v štruktúrach EÚ v budúcnosti dokážu presadiť prijatie akejsi novej ústavy a tak zakotvia vznik nadnárodného „superštátu“? Už sa o to pokúsili v prípade Lisabonskej zmluvy. Ak by im to vtedy prešlo, nedávny brexit by zrejme nebol možný bez veľmi vážnych, vari až fatálnych konzekvencií. Čo je…

Konzumná mašinéria

Žijeme v Európe, nielen my, rodení Európania, ale aj prisťahovalci či dlhodobí návštevníci. Presnejšie povedané – mnohí žijeme, pracujeme a tvoríme, no niektorí iba lenivo ležia na tomto našom rodnom kontinente ako na materinskom prsníku, z ktorého nasávajú všetky možné výhody sociálnych systémov, a zároveň ich vôbec netrápi, že ten…

EUtanázia?

Pamätáme si ešte výraz negociácia? Znamená to postupné približovanie a Slovensko aj iné štáty, ktoré spolu s nami vstupovali do EÚ, museli týmto procesom prechádzať počas viacerých rokov. Išlo o to, aby sme dokázali spĺňať všetky požiadavky bruselskej administratívy podľa článkov pôvodnej maastrichtskej zmluvy. Mocenské a imperiálne ambície byrokratov sú…

Kam to speje?

Predseda Európskeho parlamentu, Martin Schulz z Nemecka, svojho času verejne pohrozil Poľsku, Maďarsku, Česku a Slovensku, ktoré nesúhlasia s kvótami a povinným prerozdeľovaním moslimských imigrantov. Spomenul dokonca použitie sily, hoci nedefinoval, akej. Komentátori na nemeckom portáli pi-news.net nemali pochybnosti: Schulz prekročil istú hranicu. Táto udalosť sa vraj do dejín Európskej…

Vlastná identita

Štát, ktorý vstúpi alebo sa nebodaj nechá vtiahnuť do vyššej štruktúry, kde robí slabučkého štatistu a na vlastnom území nerozhoduje ani o možnej miere zakrivenia dopestovaných uhoriek, môže raz dosiahnuť postavenie, v ktorom bude spolurozhodovať napríklad aj o tom, či padne európska mena. (Pokiaľ ho iné štáty neprevalcujú politicky, ekonomicky…

Naša Európa je Naša vec

Viete, čo to znamená „cosa nostra“? V preklade z taliančiny to znamená „naša vec“, v latinčine to kedysi bolo „causa nostra“. Slovné spojenie Cosanostra je známym označením jednej z mnohých vetví mafie, ktorá sa zo sicílskeho mestečka Corleone rozšírila po celom Taliansku a viacerými vlnami prisťahovalcov sa roztiahla aj po…

Neboli sme kolonialisti

Dnešné vnútorné hranice Európy sú dané nie geografiou, ale ekonomikou a mentalitou – západná časť kontinentu sa pozerá na krajiny východnej časti Európy nie ako na chudobných príbuzných, ale priam ako na nechcených susedov. Európa je v mnohých ohľadoch mnohovrstevná. Mentalita jej obyvateľov v rozličných častiach kontinentu je nastavená na…