Včerajšie prijatie zákona v NR SR s bojom proti extremizmu na Slovenku nás má umlčať v slobode slova, aj keď vidíme zneužívanie sociálneho systému? Sýrsky imigrant so svojimi štyrmi manželkami a 23 deťmi poberá v Nemecku dávky vo výške 320 000 eur ročne.

Včerajšie prijatie zákona v NR SR s bojom proti extremizmu na Slovenku bol aj preto prijatý, aby sme sa slobodne nemohli vyjadriť k zneužívaniu majority občanov minoritou, ktorá zneužíva sociálny systém? Máme byť ticho a ticho závidieť, keď niekto získava finančné prostriedky zo štátu o ktorom sa bežným ľuďom ani…

Dnes Slováci ako keby sa stali nemohúcimi sa postaviť za svoje práva. Chcú nás pripraviť aj o vlastnú vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Slovenskej republiky!

20, október 2016 potvrdil nezáujem médií šíriť pravdu medzi občanov Slovenska. V tento deň sa uskutočnil jeden z ďalších protestov na aktuálnu tému „NATO na Slovensku“, kde pod rúškom Severoatlantickej aliancie NATO sa na Slovensku budujú vojenské základne pre cudzinecké vojska. Na tomto proteste občanov Slovenska odzneli aj ďalšie témy,…

Vlastná identita

Štát, ktorý vstúpi alebo sa nebodaj nechá vtiahnuť do vyššej štruktúry, kde robí slabučkého štatistu a na vlastnom území nerozhoduje ani o možnej miere zakrivenia dopestovaných uhoriek, môže raz dosiahnuť postavenie, v ktorom bude spolurozhodovať napríklad aj o tom, či padne európska mena. (Pokiaľ ho iné štáty neprevalcujú politicky, ekonomicky…

Naša Európa je Naša vec

Viete, čo to znamená „cosa nostra“? V preklade z taliančiny to znamená „naša vec“, v latinčine to kedysi bolo „causa nostra“. Slovné spojenie Cosanostra je známym označením jednej z mnohých vetví mafie, ktorá sa zo sicílskeho mestečka Corleone rozšírila po celom Taliansku a viacerými vlnami prisťahovalcov sa roztiahla aj po…

Neboli sme kolonialisti

Dnešné vnútorné hranice Európy sú dané nie geografiou, ale ekonomikou a mentalitou – západná časť kontinentu sa pozerá na krajiny východnej časti Európy nie ako na chudobných príbuzných, ale priam ako na nechcených susedov. Európa je v mnohých ohľadoch mnohovrstevná. Mentalita jej obyvateľov v rozličných častiach kontinentu je nastavená na…

Migračná minulosť

Vonkajšie hranice nášho kontinentu sa dlhodobo ale aj v tzv. historických skokoch menili objavovaním, poznávaním a osídľovaním nových území. Vnútorné hranice sa menili podľa dôsledkov dejinných udalostí, ktoré formovali a menili tvár konkrétneho územia, ale aj celého kontinentu. Samozrejme, vplývali na to aj také záležitosti, ktoré sa možno nestali priamo…

Skutočný Európan?

„Prosím ťa, správaj sa už konečne ako skutočný Európan!“ vyzývala pred viedenským letiskom dosť hlučne po slovensky pani učiteľka jedného zo stredoškolákov, čo sa práve chystali odletieť niekam na výlet. Stál som neďaleko a chvíľu som bol v pokušení spýtať sa pani učiteľky, čo tým myslela, ale kým som sa…

Odstránením železnej opony vzniklo umelé rozdelenie občanov nášho kontinentu

Nie je to tak dávno, čo sme ešte neboli v Európskej únii a na viacerých európskych letiskách či cestných hraničných priechodoch sa pohoršovali nad segregáciou cestujúcich, ktorí boli usmerňovaní na pasovú kontrolu podľa toho, či boli zo štátov Európskej únie, alebo z „ostatného sveta“ (a teda aj väčšiny štátov Európy).…