Dnes Slováci ako keby sa stali nemohúcimi sa postaviť za svoje práva. Chcú nás pripraviť aj o vlastnú vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Slovenskej republiky!

Dnes Slováci ako keby sa stali nemohúcimi sa postaviť za svoje práva. Chcú nás pripraviť aj o vlastnú vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Slovenskej republiky!

120, október 2016 potvrdil nezáujem médií šíriť pravdu medzi občanov Slovenska. V tento deň sa uskutočnil jeden z ďalších protestov na aktuálnu tému „NATO na Slovensku“, kde pod rúškom Severoatlantickej aliancie NATO sa na Slovensku budujú vojenské základne pre cudzinecké vojska. Na tomto proteste občanov Slovenska odzneli aj ďalšie témy, ktoré sa spájajú so skutočnými a súčasnými problémami Slovenska.

Politici od vzniku Slovenskej republiky postupne odovzdávajú Slovákov pod velenie zahraničných mocností zo západu Washingtonu a Bruselu. Ich ľahostajnosťou, respektíve úmyselným konaním predali slovenský národ, slovenskú zvrchovanosť, zničili našu sebestačnosť , zapredali nás občanov.

Všetko to začalo netransparentnou privatizáciou! V deväťdesiatich rokoch začala netransparentná privatizácia slovenských podnikov, ktorá postupne zlikvidovala funkčné výrobné podniky, poľnohospodárske družstvá, štátne majetky a začala vysoká nezamestnanosť našich občanov.

Politici nás postupne vtiahli do medzinárodných organizácii EÚ (10. decembra 1999 Helsinky – pozvanie SR na rokovanie o vstupe do EÚ a 1. máj 2004 – vstup Slovenskej republiky do Európskej únie) a NATO (Slovensko bolo medzi prvými z postsocialistických štátov, ktorí podpísali Rámcový dokument a pripojili sa k tejto iniciatíve vytvoriť partnerstvo s NATO – február 1994 – NATO uzatvorilo ratifikáciu prístupových protokolov v marci 2004 so Slovenskom), teda v roku 2004 sme sa stali poddanými v zahraničných rukách.

euroval_parlament_11_sitaVstupom do týchto organizácii sa otvorili dvere na predaj slovenských strategických podnikov za almužnu zahraničnej oligarchii. Taktiež slovenskí politici začali likvidovať malých a stredných slovenských podnikateľov, keď zahraničným investorom začali rozdávať slovenské pozemky na budovanie ich fabrík a obchodných sieti po Slovensku a k tomu im poskytli rôzne benefity a odpustili dane na 10 rokov.

Všetci slovenskí občania sa museli svojim daňami a odvodmi začať skladať na rozmary našich politikov, vznikajúcej slovenskej oligarchii a prichádzajúcich zahraničných obchodných spoločnosti, ktoré svoje zisky dodnes vyvážajú zo Slovenska.

Na Slovensku začína nerovný súboj, deformácia trhu medzi malými/strednými slovenskými podnikateľmi verzus zahraničné nadnárodné spoločnosti. Prichádza aj krach slovenského stredného podnikania a zneužívanie malých podnikateľov. Zneužívanie živnostníkov a pracujúceho slovenského ľudu, ktorí pracujú za almužnu pre nadnárodné a oligarchické spoločnosti oproti tým štátom odkiaľ tieto spoločnosti pochádzajú, ba aj tu mnohokrát nezaplatia.

epyadmmks4ezx_zvvogyug-1280-gr-ci-akaj-na-jedlo-ktor-im-po-as-trajku-h-d-u-farm-ri-reaguj-na-d-chodkov-reformuV dvadsiatom prvom storočí začína chudobnieť slovenský občan, lebo sociálny systém si kľakol na kolená a nie sú zdroje na vyrovnanie životnej úrovne Slovákov k okolitým občanom iných štátov. Dôchodca žije na úrovní biedy a nie len on, ale aj mladý človek zo svojho príjmu sa boji založiť si slovenskú rodinu, lebo začína svoju prácu na úrovní minimálnej mzdy, alebo mzdy/príjmu z čoho si nevie zadovážiť vlastné bývanie, ba má sám problém sa uživiť a jeho život funguje od výplaty k výplate.

Dnes Slováci ako keby sa stali nemohúcimi sa postaviť za svoje práva. Ako keby ich nezaujímalo čo sa s nami bude diať a nech je ako je. Média nás uisťujú, že všetko je tak ako má byť, a že životná úroveň na Slovensku stúpa. Predseda vlády sľubuje zvyšovanie minimálnej mzdy, ktoré nemôžme považovať za zvyšovanie životnej úrovne, lebo ledva pokrýva infláciu a rast cien na Slovensku. Tvrdia, že bezpečnosť Slovenska je zaistená a nemáme sa čoho báť, veď sme členmi NATO a EÚ.

Bohužiaľ to tak nie je!

V súčasnom období nás chcú pripraviť aj o ornú pôdu!

Chcú nás pripraviť aj o vlastnú vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Slovenskej republiky!

160329181046102Ornú pôdu podľa EÚ – Bruselu majú právo vlastniť na Slovensku aj cudzozemci, ktorí žijú a podnikajú v štátoch EÚ. Naša vláda im chce opäť vyhovieť a zmeniť zákon, aby orná pôda bola dostupná pre zahraničných investorov. Orná pôda je pôdou, ktorá zabezpečuje obživu slovenského ľudu a tvoria sa štátne hmotné rezervy v prípade vojny, alebo iných neočakávaných udalosti, ktoré majú zabezpečiť potravinovú obživu slovenských občanov. Ak stratíme pôdu stratíme aj štát, aj vlastnú identitu – identitu Slovenska a Slovenského národa. Toto je spôsob na úplné zotročenie Slovákov, ba aj na možné vymretie nášho národa na našom území pre iný národ.

Ak sa SPOLOČNE ZA SLOVENSKO nespojíme na ochranu našej Slovenskej pôdy, naše ďalšie generácie už nebudú Slovákmi, ale len nevoľníkmi iných, pre ktorých sa predaj pôdy chystá!

6978913876V súčasnosti slovenská politika a jej predstavitelia chcú prítomnosť cudzineckých armád na Slovensku, pre ktoré modernizujeme a budujeme vojenské základne z prostriedkov našich daní. Táto téma je jednou z najzávažnejších tém, ktorá odznela aj na zhromaždení občanov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 20. októbra 2016 „STOP CUDZÍM VOJSKÁM NA SLOVENSKU – ODPÁĽME NATO PREČ ZO SLOVENSKA“. Posilňovaním cudzineckých vojsk na Slovensku nám média a politici pripomínajú, že je potrebná bezpečnosť Európy pred Ruskom!

Skutočnosť je však iná. Slovensko nemá nepriateľa a nikdy nemalo, lebo slovenský ľud je mierumilovný a nemá záujem o vojny, ale naopak vždy sa muselo brániť proti votrelcom a bojovať za svoju samostatnosť. Dnes ju na oko síce máme, ale stále viac a viac ju strácame! Budovanie vojenských základní pre cudzinecké armády na Slovensku pod velením USA je skôr prípravou na potlačenie vnútorných nepokojov Slovenského obyvateľstva, ktoré je stále viac a viac nespokojné s pripravovanou inváziou moslimských národov do Európy, ale aj iným nepokojom obyvateľstva, ktoré si postupne uvedomuje, že sa stáva otrokom Bruselského a Washingtonského diktátu.

4Slováci si síce ešte dnes neuvedomujú všetky následky, ktoré nám hrozia, alebo sú neuvedomelí, nakoľko nemajú dostatok informácii z médií a tieto cenzurované média vykonávajú služobníkov Slovenskej vlády a zahraničných záujmov. Dôkazom toho je aj verejno-právna televízia RTVS, ktorá bola pozvaná na predmetné zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestie, avšak neprišla. Tým obmedzuje poznanie občanov Slovenskej republiky, prečo Slováci protestujú proti budovaniu vojenských základní, ktoré naša vláda buduje pre cudzinecké armády pod záštitou NATO. RTVS svojím konaním odopiera právo na informácie Slovenským občanom! Táto televízia je platená z našich daní a ešte k tomu na jej prevádzku prispievame aj koncesionárskymi poplatkami. Na všetko sa skladáme my občania Slovenska, avšak služby RTVS sa vykonávajú len podľa zadávateľa súčasnej politickej moci. RTVS už tým nie je verejnoprávnou televíziou nakoľko funguje na princípe totalitného režimu – ovládanou štátnou mocou t. j. cenzúra vládou SR prostredníctvom vedenia RTVS! Ak by bola verejnoprávnou televíziou, informovala by aj o verejnom zhromaždení občanov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave!

Jediné médium, ktoré informovalo v priamom prenose, ako prebieha zhromaždenie občanov v Bratislave, je rádio Slobodný vysielač „Regióny“ prostredníctvom telefonického rozhovoru s Romanom Ruhigom, ktorý je spoluorganizátorom zhromaždenia. Vypočujte si TU.

Logo_SZSSPOLOČNE ZA SLOVENSKO musíme budovať celosvetovú mierovú politiku a najmä chrániť našich občanov, naše rodiny pred akoukoľvek agresiou. Odmietame diktátorský režim NATO a cudzinecké vojska na Slovensku. Slovenský národ nikdy nebol agresorom, ale skôr sa vždy musel brániť. My sme mierumilovný ľud a naše hlavné mesto lemovali holubice mieru.

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO má za cieľ spojiť Slovenský národ, slovenských občanov, za ich práva, zvrchovanosť, slobodu, spravodlivosť, rovnosť, bezpečnosť, lepšiu životnú úroveň občanov Slovenska, odstrániť neprimerané sociálne rozdiely a vykonávať všetku činnosť na zachovanie mieru, bezpečnosť slovenského občana a slovenskej rodiny, priblížiť sa k skutočnej demokracii vlády ľudu a budovanie skutočného právneho štátu s vymožiteľnosťou práva každého občana.

Príbuzné články:

NATO A SLOVENSKO – Zobuďme európske národy, vrátane Slovenska! Zbrojenie a budovanie vojenských centier NATO nie je cesta k mieru, ale cesta k biznisu elít a rozpútanie vojny v Európe!

Príde Andrej Kiska, veliteľ ozbrojených síl 20. okt. 2016 na verejné zhromaždenie občanov?

Fotogaléria zo zhromaždenia občanov 20. októbra 2016