Slovenský národ bude v týchto dňoch potrebovať duchovnú podporu od našej slovenskej patrónky Panny Márie.

Slovenský národ bude v týchto dňoch potrebovať duchovnú podporu od našej slovenskej patrónky Panny Márie.

eu-court-of-j.Globalizácia a súčasný ateizmus Európskeho spoločenstva a vedenia politických síl EÚ vrátane slovenskej Vlády podporuje vznik super štátu EÚ. V súčasnej dobe multikulturalizmu Európy chce politická elita potlačiť nielen národné povedomie, ale nám aj vnucovať iný spôsob života, života mulikulturálnej spoločnosti (miešanie etník a náboženstiev). Vnucovanie súčasnej multikulti Bruselom a Berlínom už nezostáva na tradičných hodnotách Európy, ktorá žila donedávna na kresťanských princípoch lásky a odpúšťania, ale chce opäť k nám priviesť katov kresťanskej viery.

Už sme raz zažili tristoročný zápas medzi centrálnymi európskymi mocnosťami a Osmanskou ríšou. Dnes v snahe centralizácie Európy pod Bruselskou byrokraciou EÚ a jej nadvládou nad jej členskými štátmi, chystajú likvidáciu národných, kultúrnych a tradičných hodnôt európskych národov.

Je len na nás či dopustíme materialistické vládnuce sily, aby nás u nás doma porazili ! Slovensko je tradične postavené na národno-kresťansko-duchovných hodnotách našich predkov. Slováci dlho zápasili o národné bytie, slobodu kresťanskej viery v zmysle – cyrilo-metodského duchovného dedičstva ako aj v zápase o vlastnú štátnosť. Dnes nám opäť chcú vziať to, za čo naši predkovia stáročia bojovali. Práve v tento deň 15-tého septembra si pripomíname „Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska“

15. september je tradičným sviatkom Slovákov – Panny Márie Sedembolestnej uctievajúc ako Patrónku Slovenska

05-panna_maria_fatimskaSviatok Sedembolestnej Panny Márie má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta, ktorá tvorila súčasť cyrilo-metodského dedičstva Slovákov v spojení so symbolickými siedmymi bolesťami Panny Márie, v ktorých nachádzali počas dlhých stáročí útechu v ich národnom, náboženskom a sociálnom útlaku vytvárali silné predpoklady, aby sa úcta k Sedembolestnej stala symbolom Slovákov, ktorí ju oddávna považovali za svoju hlavnú patrónku.

Úcta k siedmym bolestiam Panny Márie (sedem je biblické číslo označujúce plnosť, čím sa chce vyjadriť, že Panna Mária bola nielen plná milosti ale aj plná bolesti). Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márie je najviac zviazaná so Šaštínom, kde sa nachádza milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564. Dala ju vyhotoviť nábožná grófka Angelika Coborová-Bakičová, veľká ctiteľka Bolestnej Panny Márie. Uložila ju do kaplnky, ktorá dodnes stojí vedľa národnej baziliky. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred Turkami. V roku 1744 bol v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je dnes národnou svätyňou a stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnických miest na Slovensku. Pápež Pius VII. rozšíril sviatok Sedembolestnej na celú Katolícku cirkev.
Na žiadosť slovenských biskupov pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 dovolil používať invokáciu po litániách „Oroduj za nás Matka Sedembolestná“, čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať Pannu Máriu Sedembolestnú za svoju patrónku. Slovenský katolícky exil potvrdil úctu k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska tým, že sa na jej sviatok 15. septembra 1963 konala prvá svätá omša a posviacka kaplnky Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Dňa 23. novembra 1964 pápež Pavol VI. apoštolským listom Quam pulchram potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor. Ten istý pápež v roku 1966 vyhlásil Pannu Máriu Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska. Pápež Ján Pavol II. počas svojej prvej verejnej návštevy po zotavení sa z atentátu, keď navštívil Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, vo svojej homílii povedal: „Vaši apoštoli svätý Cyril a Metod získali vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov k Sedembolestnej?“. Počas svojej druhej apoštolskej cesty na Slovensku v roku 1995 navštívil aj národnú svätyňu v Šaštíne, kde korunoval zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V homílii nám adresoval tieto slová: „chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene sŕdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú generáciu, všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu“.
Zbožnosť, ktorá predchádza liturgické slávenie, určila symbolicky sedem bolestí Panny Márie, prislúchajúce k rovnakým príbehom z evanjelia: proroctvo starého Simenona, útek do Egypta, stratenie dvanásťročného Ježiša pri ceste do Svätého mesta, krížová cesta na Golgotu, ukrižovanie, skladanie z kríža, pochovanie.

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOLogo_srdceDnes v tento „Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska“, ktorý je dňom pred samitom lídrov Európskej Únie (27 premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ), ktorý sa má konať 16. septembra v Bratislave. Prosíme SPOLOČNE ZA SLOVENSKO „Oroduj za nás Matka Sedembolestná“ a nedovoľ, aby sme opäť padli do okov a stratili svojho národno-kresťanského ducha. Slovenská zem nám bola daná od boha, zem života, ktorú nám chcú vziať, ako vzali život tvojho syna.

Patrónka Slovenska prosíme ťa otvor oči tým, ktorí nevidia, že im pred ich zahmleným zrakom berú vlastnú zem. Zem Slovenskú.

Zdroje:

  • Časť historických údajov v článku boli prevzaté od cirkevného historika HEDr. Ľuboslav Hromják z Teologického inštitútu Spišská Kapitula – Spišské Podhradie.
  • Fotka (http://www.fatima2017.cz/)