Od Atén po brexit… – 5.časť

Od Atén po brexit… – 5.časť

Modernejšia EÚ?

NIE-BRRUSELU

Ak má Európa efektívne riešiť svoje problémy, musí sa zmodernizovať. Musí mať k dispozícii účinné a komplexné nástroje prispôsobené nielen fungovaniu Európskej únie rozšírenej z pätnásť na súčasných dvadsaťosem členských štátov, ale aj rýchlym premenám súčasného sveta. Preto bolo treba pravidlá spolužitia, ako ich stanovili staršie zmluvy, aktualizovať.


yoda-EU-714x476Lenže Ústavu EÚ sa prijať nepodarilo, resp. orgány EÚ nedokázali presvedčiť zástupcov všetkých členských krajín, že tento kódex by bol zárukou, aby EÚ nepohltila svojimi kompetenciami členské štáty ako vazalov. Po nezdare s ústavou prišlo nové kolo budovania nadstavby s odôvodnením, že:

„V dnešnom globalizovanom svete, ktorý sa neustále mení, musí Európa ešte intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým hľadať riešenia nových problémov. K výzvam, ktorým Európa 21. storočia čelí, patria najmä hospodárska globalizácia, demografický vývoj, klimatické zmeny, potreba zabezpečenia udržateľných zdrojov energie či nové hrozby pre bezpečnosť. Keďže tieto výzvy nepoznajú hranice, členské štáty im už nie sú schopné čeliť samostatne. Spoločné úsilie na európskej úrovni im umožní vzoprieť sa a reagovať na obavy občanov.“

Podľa proklamácie, práve toto bolo zámerom zmluvy podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone. Namiesto plánovanej Ústavy EÚ tak vznikla Lisabonská zmluva, ktorá prebrala väčšinu agendy návrhu ústavy tak, aby bola prijateľnejšia aj pre odporcov prílišnej integrácie. Hlavy štátov a vlád sa pri zohľadnení vývoja hospodárskych a sociálnych politík zameraných na naplnenie ambícií európskych občanov dohodli na nových pravidlách, ktoré usmerňujú rozsah právomocí EÚ a spôsob ich uplatňovania, a ktoré sú zakotvené práve v Lisabonskej zmluve. Okrem toho Lisabonská zmluva modifikuje štruktúru európskych inštitúcií a ich pracovné metódy, upevňuje demokratickú legitimitu Únie a konsoliduje jadro jej základných hodnôt.

 

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

Foto zdroj: http://www.politico.eu/article/who-said-it-star-wars-european-union-quiz/