Od Atén po brexit… – 9.časť

O ústave SR Ako sme si už povedali, Ústava Slovenskej republiky bola schválená 1. septembra 1992 Slovenskou národnou radou a podpísaná predsedom Slovenskej národnej rady a predsedom vlády Slovenskej republiky dňa 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade. Ústava nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia 1. októbra 1992, keď bola vyhlásená v Zbierke…

Od Atén po brexit… – 7.časť

Cesty k ústavnosti Prvým skutočne historicky dokázateľným štátnym celkom s vlastnými legitímnymi právami, zákonmi i jazykovou kultúrou na našom území bola Veľká Morava. Už v 9. storočí svätí bratia Cyril a Metód pre ňu vytvorili diela Nomokanon a Zákon sudnyj ljudem. Tento Zákon bol prvým právnym poriadkom, ktorý vznikol na…

Od Atén po brexit… – 5.časť

Modernejšia EÚ? Ak má Európa efektívne riešiť svoje problémy, musí sa zmodernizovať. Musí mať k dispozícii účinné a komplexné nástroje prispôsobené nielen fungovaniu Európskej únie rozšírenej z pätnásť na súčasných dvadsaťosem členských štátov, ale aj rýchlym premenám súčasného sveta. Preto bolo treba pravidlá spolužitia, ako ich stanovili staršie zmluvy, aktualizovať.…

Od Atén po brexit… – 4.časť

Vznik novej entity Maastrichtská zmluva vytvorila novú entitu - Európsku úniu s trojpilierovou štruktúrou: komunitárny pilier (korešpondujúci s troma zmluvami vytvárajúcimi Spoločenstvá), pilier spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a napokon pilier spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Amsterdamská zmluva presunula pod komunitný pilier časť aktivít, ktoré patrili do tretieho piliera, ktorý tak…

Verí dnes slovenský občan v ústavnú ochranu svojich práv?

Dnes si pripomíname štátny sviatok, deň Ústavy Slovenskej republiky. Pre veľa občanov nie je čo sláviť, nakoľko ich sklamanie v ústavné garancie zlyhávajú na všetkých úrovniach. Ústava SR sa skôr stala pre vodcov Slovenskej republiky, aký si paškvil ihneď po zložení sľubu na Ústavu - "Sľubujem na svoju česť a…

Traja králi A. Kiska, A. Danko a R.Fico – farizeji Slovenského národa

Srdce ma bolí, keď vo vedení štátu máme ľudí, ktorí konajú nie za Slovenský národ, za slovenského občana, za Slovenskú republiku, ale len to, aby si upevňovali svoju moc kortešáčkami zmanipulovaných voličov. Ich rétorika je doslova ako počasie. Ľudia majú radi slniečko, tak sa budú usmievať ako slniečka. Poľnohospodári potrebujú…

Od Atén po brexit… – 3. časť

Myšlienka Ústavy EÚ Rozširovaním EÚ a nárastom jej vplyvu i pôsobnosti vo všetkých politických, ekonomických aj spoločenských sférach sa pri viacerých rozporných prípadoch ukázalo, že Únia by potrebovala svoju vlastnú základnú zákonnú nadstavbu, ktorá by koordinovala nielen zákony jednotlivých štátov, ale aj zákonodarné snahy samotnej Únie. Vznikla myšlienka vytvorenia Ústavy EÚ, čo…

Od Atén po brexit… – 2. časť

Dejiny štátnosti na našom kontinente sa úzko viažu na históriu vzniku a vývoja ústavných zákonov. Od prvotnej antickej demokracie v aténskom mestskom štáte prešla dlhá doba a snaha o jasné deklarovanie spoločenských noriem na základe rovnosti a spolupráce stále nie je ukončená. Dnešní Európania by však mali vedieť, že ide o neustály vývinový proces, ktorý…