V EÚ pohár trpezlivosti pretiekol ! Plebiscit zvoláva protest na 17. septembra 2016 do Prahy, má už dosť arogancie, byrokracie, tvrdohlavosti a samoľúbosti Bruselskej elity a politickej bezohľadnosti.

V EÚ pohár trpezlivosti pretiekol ! Plebiscit zvoláva protest na 17. septembra 2016 do Prahy, má už dosť arogancie, byrokracie, tvrdohlavosti a samoľúbosti Bruselskej elity a politickej bezohľadnosti.

13662408_227149117685343_745655027_oSkutočnosť, že eurofederalismus zlyháva je dôvodom vlastných zničujúcich protirečení a zlyhaní namyslenej euro-elity. Namiesto mieru a prosperity podporili len dlhy, beznádej a rozklad medzi obyvateľstvom Európy, rozšírili chudobu a nerovnosť v jednotlivých štátoch EÚ. Bruselu chýba akákoľvek demokratická legitimita, hospodárska rovnosť čo znamená, že jej koniec môže prísť skôr, ako si euro-elita a politici vedia predstaviť. Plebiscit sa búri a už neverí sladkým rečiam, odvážni vychádzajú do ulíc za exitus súčasnej EÚ.

EÚ svoje problémy riešiť nedokáže, lebo je sama ich súčasťou. Pokračujúca migračná kríza, ktorú elita EÚ svojou otvorenosťou podporila, európske inštitúcie sa nezvládajú s následkami vyrovnať a hrozí úplne rozobratie súčasných sociálnych systémov jednotlivých členských štátov, rastúca kriminalita, rastúce dane – odvody a poplatky do štátnych rozpočtov. Namiesto bezpečnosti a silnej hospodárskej európskej civilizácie sa EÚ stala cestou k zničeniu tradičných Európanov, nášho dedičstva a identity cez vlastnú posadnutosť otvorenými hranicami a kultúrnou rozmanitosťou. Hrozby terorizmu v EÚ sa stali na dennom poriadku a ľudia strácajú svojich blízkych z dôvodu nezodpovednej bezpečnostnej politiky v neprospech vlastného obyvateľstva. Práve súčasná rétorika EÚ o mieri a jednote znie už urážlivo a plytko. Demonštrácie proti Bruselu a politike súčasných elít stále narastá snáď v každom jednom členskom štáte EÚ. Zatiaľ súčasné elity používajú moc a silové zložky na svoju bezpečnosť. Otázkou je dokedy ? Aj silové vnútroštátne zložky sú len z ľudí – živiteľov rodín a ich príjmy sú len tisícina zo ziskov, ktoré majú ich vrcholoví nadriadení. Je otázkou času kedy sa pripoja k odvážnym protestujúcim uvedomujúc si, že aj oni sami sa stali obeťami oligarchie, ktorá riadi Brusel a jednotlivé vlády EÚ, Tento stav je neudržateľný pre našu celkovú bezpečnosť a obživu našich rodín. Otázkou času je aj možnosť si predstaviť, ako sa z masových zhromaždení na podporu obetí terorizmu stanú ešte väčšie demonštrácie proti Bruselu a jednotlivým vládam, ktoré nechajú eurokratov, politikov tak zmätené a vystrašené, ako bol Ceausescu, keď ho konfrontoval nepriateľský dav v Bukurešti, krátko pred pádom jeho režimu.

anketa17. septembra 2016 o 14,00 hod sa na Pražskom Václavskom námestí stretnú občania Európskej únie z viacerých národných štátov za vystúpenie z EÚ, nakoľko pohár trpezlivosti pretiekol.
Plané sľuby politikov a eurobyrokratov na lepší život občanov EÚ je v nedohľadne a nie je dôvod už veriť, že sa niekedy niečo zmení Európskym parlamentom v prospech väčšiny občanov. Pozývame všetkých ľudí veriac v nádej lepšej budúcnosti, aby išli s nami SPOLOČNE ZA SLOVENSKO podporiť vystúpenie národných štátov SLOVENSKA, ČESKA, MAĎARSKA, POĽSKA, NEMECKA z EÚ.

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOVyzývame všetky Slovenské pronárodne orientované strany, združenia, občanov, ktorí sú za SLOVEXIT, aby išli s nami. Spoločným, občiansko-verejným zhromaždením sa postavíme za svoje práva na slobodu národných štátov Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky a iné členské štáty EÚ, ktoré chcú naspäť svoju zvrchovanosť.

POZNÁMKA: V prípade záujmu o spoločnú cestu 17.septembra 2016 z Bratislavy do Prahy, nás prosím kontaktujete na email: slovexit@slovexit.sk